Geluid | Uitgebreid

Dit hoofdstuk bevat veel, vaak inhoudelijke informatie zoals:

  • een diepgaande beschrijving van het risico,
  • informatie over hoe de inventarisatie en evaluatie van het risico vormgegeven moet worden en
  • een beschrijving van eventueel medisch onderzoek.
     

Beschrijving van het risico

Schadelijkheid, lawaaislechthorendheid, spraakverstaanbaarheid. Lees meer

Inventarisatie en Evaluatie

bepalen van geluidblootstelling. Lees meer

Medisch Onderzoek

Gehooronderzoek. Lees meer