Achtergrond informatie Machine veiligheid

Beknopt

Indien u op zoek bent naar informatie over een risico en u niet op zoek bent naar meer informatie dan enkele hoofdlijnen, dan is de beknopte informatie voor u voldoende. Lees meer

Wetgeving

U treft hier de belangrijkste bepalingen uit de Arbowet die te maken hebben met elk van de prioritaire risico's. Lees meer

Uitgebreid

Voor personen die zich uitgebreid in de prioritaire risico's willen verdiepen is hier informatie opgenomen over zaken als de schadelijkheid van het risico en de manier waarop het risico geinventariseerd kan worden. Ook de wijze waarop het effect van het risico op de gezondheid door periodiek onderzoek vastgesteld kan worden wordt aangegeven. Lees meer