Gevaarlijke stoffen | Wetgeving

Algemene informatie arbowetgeving

Opbouw arbowetgeving De arbowetgeving kent een gelaagde opbouw: de Arbeidsomstandighedenwet het Arbeidsomstandighedenbesluit de Arbe.. Lees meer

Algemene principe

De Nederlandse wetgeving hanteert als algemeen principe de volgende verplichtingen voor de werkgever die gebruik maakt van gevaarlijke stoffen. Het Ar.. Lees meer

De zorgplicht

Arbobesluit hoofdstuk 4, afdeling 1, paragraaf 2 gaat in op de zorgplicht van de werkgever en de nadere verplichtingen met betrekking tot de RI&E .. Lees meer

Grenswaarden

Paragraaf 3 geeft in artikel 4.3 van het Arbobesluit aan dat de wetgever grenswaarden voor chemische stoffen kan vaststellen. Die worden gepubliceerd .. Lees meer

Specifieke bepalingen

Het Arbobesluit bevat de volgende specifieke bepalingen: afdeling 2 van hoofdstuk vier van het Arbobesluit geeft aanvullende eisen voor het wer.. Lees meer

REACH

REACH Vanaf 1 juni 2008 is de Europese stoffenverordening EC nr. 1907/2006, beter bekend onder de naam REACH vrijwel geheel van kracht geworden. REAC.. Lees meer

Registratie

Vanaf 1 juni 2008 moeten fabrikanten en importeurs alle stoffen registreren die zij in hoeveelheid van meer dan 1 ton per jaar in de Europese Unie pro.. Lees meer